Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Obecní úřad, v souladu s ustanovením §17 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., požaduje úhradu nákladů, které jsou spojeny s poskytováním informací:
 
  1. Vyhledání 1 dokladu a umožnění do něj nahlédnout  - 10 Kč za 1 stránku A4
  2. Kopie zákona, vyhlášky, usnesení OZ a podobně - 3 Kč za 1 stránku A4
  3. Vypracování písemné odpovědi - jednoduché - 50 Kč za 1 stránku A4
  4. Vypracování písemné odpovědi od jiného úřadu - 150 Kč za 1 stránku A4
  5. Podání ústní odpovědi nad rámec drobné informace - 50 Kč za 1 hodinu
  6. Individuální jednání za každou započatou hodinu - 50 Kč
V sazebníku nejsou uvedeny položky za:
 
  • poštovní a jiné poplatky, které jsou stanoveny tarify České pošty, 
  • poplatky, stanovené zákonem č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, 
  • náklady za práci a za kopie archiválií, které si účtují státní archivy, 
  • náklady, které uhradil obecní úřad jiným dodavatelům v souvislosti s vyžádáním informací. 
Celková sazba je dána součtem všech vykalkulovaných položek v jednotlivých položkách sazebníku. Vydání požadované informace je podmíněno zaplacením úhrady nebo zálohy. V případě, že není úhrada provedena, informace se nevydává.
Kontakty

Adresa:
Obecní úřad Dobříkov
Dobříkov 29
566 01 Vysoké Mýto

Spojení:
Telefon: 465 481 273
Mobil: 724 189 558
E-mail: obec@dobrikov.cz

IČO: 00278718

Úřední hodiny:
Pondělí: 8 –11 / 14 – 17
Středa: 8 –11 / 14 – 17

Meteo data

Úhrn srážek Dobříkov

Úhrn srážek Dobříkov

 

Stav hladiny Dobříkov

Stav hladiny Dobříkov

Povodňový plán

Povodňový plán obce Dobříkov

Mapka

Mapa

Datová schránka


 

Dne 1. 11. 2009 byl spuštěn Informačních systém datových schránek (ISDS) do ostrého provozu. Stalo se tak podle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a následujících vyhlášek.


VSTUP do aplikace ISDS

CzechPoint

Počasí
Optimalizace

Tento portál je optimalizován pro Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera a IE 7 a vyšší.Zobrazuje-li se webový portál nekorektně a používáte IE 6, aktualizujte prosím Váš prohlížeč.

Facebook