Spolky

V obci Dobříkov dobře fungují a společenské aktivity podporují následující spolky:
 
  • TJ Sokol Dobříkov
  • Sbor dobrovolných hasičů
  • Myslivecké sdružení Májka Dobříkov-Zámrsk
  • Český svaz zahrádkářů
  • Dobříkovské ženy
  • Rybářský spolek

 

Nejstarším spolkem v obci je Sbor dobrovolných hasičů čítající 63 členů. Založen byl 1894. V posledních létech je spolek velice aktivní, hlavně díky mládeži. Hasičských soutěží se pravidelně účastní jak tým mužů, tak tým žen, ale v neposlední řadě také malý Soptíci, nemladší hasičský potěr. Sbor disponuje moderní motorovou stříkačkou PFPN10-1000, sorbční soupravou a také centrálou o výkonu 15 kW pro použití v krizových stavech, která byla získána bezúplatně od státu.

 

Nejpočetnějším spolkem je Tělovýchovná jednota Sokol Dobříkov, založená 8.9.1912, s oddíly fotbalu, kulturistiky, stolního tenisu, volejbalu, tenisu, aerobiku a cvičení dětí. Postupně budovaný sportovní areál za kostelem nabízí tělocvičnu se šatnami a sociálním zařízením, posilovnu, fotbalové hřiště, jeden volejbalový a dva tenisové kurty a také dětské koutky. V areálu se také nachází venkovní parket s 300 místy k sezení, otevřené ohniště pro rožnění, restaurace se společenským sálem. Obecní úřad a všechny spolky tento víceúčelový areál využívají pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí.

 

Myslivecké sdružení Majka se systematicky věnuje mládeži, (pod vedením pana Kinzla se děti pravidelně umísťují na čelných místech v soutěži „O zlatou srnčí trofej“), vede školní kroužek, pořádá lovecké výstavy a mezi jejich tradiční akce patří také Myslivecký ples, Střelecký trojboj, kynologie, nebo výlov rybníku Močidlo a Malejov. Vysazují zeleň, pečují o ohrožené druhy zvěře, pravidelně sbírají železný šrot, jejich traktor je po dohodě k dispozici pro drobné potřeby místních občanů.

 

Zahrádkáři a Dobříkovské ženy spolupracují při vylepšování vzhledu obce, především udržují čistotu a úpravu zeleně kolem místních památek, pořádají humanitární sbírky. Kromě tradiční sbírky ošacení pro Diakonii v Broumově, pořádali také v roce 2009 zábavné odpoledne pro děti ‚S babím létem za kuřetem‘ jehož výtěžek byl použit na podporu projektu ‚Pomozte dětem‘. Oba spolky dále pořádají také dětské maškarní plesy, malá setkání mimo obec, kratší cyklo-výlety po okolí. Většina akcí pořádaných Dobříkovskými ženami bývá doplněna kulinářským uměním jednotlivých žen a následně probíhá výměna jednotlivých receptur.

 
Rybáři pečují o drobnou údržbu rybníků v majetku obce, v rámci možností i o ryby v těchto rybnících a nejméně jednou ročně pořádají rybářské závody jak pro dospělé tak i pro děti.
 
Golfový klub Osyčina, o.s. (www.gko.cz) nový a atraktivní fenomén doby. Znormované devíti jamkové hřiště poskytuje nejen kvalitní zázemí hráčům, ale i půjčovnu a prodej sportovního vybavení, občerstvení, ubytování, golfovou školu, pravidelné turnaje a setkávání příznivců golfu. Probíhají zde začátečnické kurzy pro děti a zájemce z řad dospělých, nebo například letní pouťová posezení. Za povšimnutí stojí budova zázemí golfu – stavba z masivního dřeva, jakoby přirozeně zapadající k zeleni a sousednímu kostelíku Všech Svatých.

 

Golfový klub Osyčina, o.s.V obci Dobříkov dobře fungují a společenské aktivity podporují následující spolky:
 TJ Sokol Dobříkov
 Sbor dobrovolných hasičů
 Myslivecké sdružení Májka Dobříkov-Zámrsk
 Český svaz zahrádkářů
 Dobříkovské ženy
 Rybářský spolek
 Golfový klub Osyčina, o.s.
Kontakty

Adresa:
Obecní úřad Dobříkov
Dobříkov 29
566 01 Vysoké Mýto

Spojení:
Telefon: 465 481 273
Mobil: 724 189 558
E-mail: obec@dobrikov.cz

IČO: 00278718

Úřední hodiny:
Pondělí: 8 –11 / 14 – 17
Středa: 8 –11 / 14 – 17

Meteo data

Úhrn srážek Dobříkov

Úhrn srážek Dobříkov

 

Stav hladiny Dobříkov

Stav hladiny Dobříkov

Povodňový plán

Povodňový plán obce Dobříkov

Mapka

Mapa

Datová schránka


 

Dne 1. 11. 2009 byl spuštěn Informačních systém datových schránek (ISDS) do ostrého provozu. Stalo se tak podle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a následujících vyhlášek.


VSTUP do aplikace ISDS

CzechPoint

Počasí
Optimalizace

Tento portál je optimalizován pro Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera a IE 7 a vyšší.Zobrazuje-li se webový portál nekorektně a používáte IE 6, aktualizujte prosím Váš prohlížeč.

Facebook