Výroční zpráva

 

Výroční zpráva obce Dobříkov za rok 2011 podle č. 106/1999 Sb
 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
 
Druh Počet podání Vyřízeno Způsob
počet podaných ústních žádostí o informace 5 5 ústně
počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 0  
opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 0  
výsledky řízení o sankcích za nedodržování 0 0  
tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
 
Žadatelé o poskytnutí informace podávají pouze jednoduché ústní dotazy. Tyto jsou zodpovězeny ústně na místě bez poplatku. 
 
Písemné žádosti nebyly podány.
 
Další běžné dotazy v průběhu roku nebyly charakteru dle zák. č. 106/1999 Sb.
Kontakty

Adresa:
Obecní úřad Dobříkov
Dobříkov 29
566 01 Vysoké Mýto

Spojení:
Telefon: 465 481 273
Mobil: 724 189 558
E-mail: obec@dobrikov.cz

IČO: 00278718

Úřední hodiny:
Pondělí: 8 –11 / 14 – 17
Středa: 8 –11 / 14 – 17

Meteo data

Úhrn srážek Dobříkov

Úhrn srážek Dobříkov

 

Stav hladiny Dobříkov

Stav hladiny Dobříkov

Povodňový plán

Povodňový plán obce Dobříkov

Mapka

Mapa

Datová schránka


 

Dne 1. 11. 2009 byl spuštěn Informačních systém datových schránek (ISDS) do ostrého provozu. Stalo se tak podle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a následujících vyhlášek.


VSTUP do aplikace ISDS

CzechPoint

Počasí
Optimalizace

Tento portál je optimalizován pro Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera a IE 7 a vyšší.Zobrazuje-li se webový portál nekorektně a používáte IE 6, aktualizujte prosím Váš prohlížeč.

Facebook