Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Tříkrálová sbírka v Dobříkově - 5.1.2019

Tříkrálová sbírka v Dobříkově - 5.1.2019Datum konání:
5.1.2019

 Tříkrálová sbírka 2019

Co je to Tříkrálová sbírka?

 

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou. Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce
i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům jsme ji uspořádali už posedmnácté.

Komu sbírka pomůže?

 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Další informace a možnosti, jak přispět naleznete na webových stránkách - http://www.trikralovasbirka.cz

 

V Dobříkově je výtěžek sbírky použit na podporu Charity Nové Hrady.

 

Záměry Tříkrálové sbírky 2019:

  • Rozšíření Domu sv. Josefa v Chotovicích (92 %) – krytí spolufinancování rozšíření Centra sociálních služeb v Chotovicích.
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí (5 %) – Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků
    a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.
  • Mimořádné situace (3 %) – Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

Bližší informace naleznete na webových stránkách http://www.charita.info