Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Vyhlášky 2024  
4 - Vyhlaska o mistnim poplatku za uzivani verejneho prostranstvi_.pdf 1.1.2024 
 3 - Vyhláška o výši stočného_.pdf 1.1.2024 
 2 - Vyhlaska o mistnim poplatku ze psu_.pdf 1.1.2024 
1 - Vyhlaska o mistnim poplatku za odpadovy system obecmiho hospodarstvi_.pdf 1.1.2024 
   
Vyhlášky 2022  
Vyhláška_mistni_poplatek_za_odpadove_hospodarstvi_2022.pdf 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška o odpadech_2022.pdf 1.1.2022
   
Vyhlášky 2020  

Vyhláška o odpadech

01.01.2020

Vyhláška_pozemkové změny_Rzy.pdf

07.07.2020

Vyhlášky 2015

 
Tržní řád obce Dobříkov
15.04.2015
Obecně závazná vyhláška Obce Dobříkov č. 1/2015 o nakládání s odpadem  15.04.2015

Vyhlášky 2013

 
Řízení o změně č.1 ÚP Dobříkov - Veřejná vyhláška 13.2.2013
Veřejná vyhláška změny ÚP č.1  13.2.2013 
Umístnění dopravní značky veřejnou vyhláškou 13.08.2013
Vyhlášky 2012  
Zadání ÚP veřejná vyhláška 31.1.2012
Vyhláška o poplatku za svoz odpadů 1/2012 1.1.2013
Vyhlášky 2011  
Vyhláška 1/2011 Poplatek ze psů 6.12.2011
Vyhláška 2/2011 Odpady 6.12.2011
Vyhláška 3/2011 Prostranství 6.12.2011
Příloha k vyhlášce 3/2011 6.12.2011
Vyhláška 4/2011 Stočné 6.12.2011
Vyhlášky 2010  
Schválení Územního plánu 19.8.2010 
Veřejná vyhláška Územní plán 19.8.2010
Vyhláška o výši stočného 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška o výši poplatku za svoz komunálního odpadu 3.1.2011
Vyhlášky 2007  
OZV Obce Dobříkov č. 1/2007 1.1.2008
Vyhlášky 2006  
OZV Obce Dobříkov č. 1/2006 1.2.2006 
Vyhlášky 2005  
OZV požární řád obce Dobříkov 2/2005Požární řád obce Dobříkov_vyhláška 2_2005.pdf  
Vyhlášky 2004  
OZV Obce Dobříkov č. 1/2004 28.2.2004 
OZV Obce Dobříkov č. 2/2004 1.1.2005 
OZV Obce Dobříkov č. 3/2004 1.1.2005 
Vyhlášky 2003  
OZV Obce Dobříkov č. 1/2003 18.2.2003
OZV Obce Dobříkov č. 2/2003 18.2.2003