Památky obce Dobříkov

Zvonička

Zvonička

Ve středu obce při čp. 42 stojí starodávná dřevěná zvonička. Je to dubový sloup
s drábicemi, v nichž je upevněn pod stříškou zvonek. Jak se píše v kronice r. 1937, byla chráněna památkovým úřadem. Roku 1908 byla předána do správy obce od Zámrsku. Zvonička chátrala a v roce 1979 spadla a téměř deset let zůstala ležet na zemi. Zvonek se ztratil. Z iniciativy dobříkovských žen byla obnovena dobříkovskými občany při malé slavnosti o pouti v roce 1989, zvonek z Valů věnovala paní Milena Kolářová, vnučka senátora Klofáče.
 Kříž

Kříž

Na návsi u obecní váhy proti čp. 2 stával až do roku 1873 jednoduchý dřevěný kříž 4 m vysoký, červeně natřený a na něm plechová podoba Kristova v životní velikosti. Kříž ten věkem sešel a proto bylo obci dovoleno jej odstranit a postavit nákladem obce kříž nový, kamenný, který tu stojí dodnes.
 

 

 Památník Dobříkovským z Malejova

Památník dobříkovským z Malejova

Žulový památník s bronzovým erbem rodu Dobříkovských z Malejova. Odhalen byl 22.července 1928 na horní návsi obětem prvého odboje proti Habsburkům roku 1621. Tvůrce a dárce pomníku sochař Václav Černý z Prahy.
 

 

 

 Památník padlým

Památník padlým

Jedná se o čtyřmetrovou plastiku na pískovém podstavci. V rámci oslav desetiletého výročí trvání naší republiky byl na dolní návsi odhalen dne 22.7.1928 pomník k trvalé poctě občanům obcí Dobříkova a Rzů, padlým ve válce roku 1914 – 1918, od akademického sochaře Jana V.Duška, žáka slavného francouzského sochaře Bourdela. Pomník daroval pan senátor Václav Klofáč.
 

 Socha M.J.Husa

Socha Mistra Jana Husa, byla rozhodnutím Ministertva kultury ČR ze dne 27.2.2004 prohlášena za kulturní památku.

Socha M.J. Husa

Dne 20.srpna 1911 na podnět poslance V.Klofáče byl uspořádán „Tábor lidu“ – dostaveníčko pokrokových lidí celého vysokomýtského okresu, kde se začalo pomýšlet na postavení pomníku M.J.Husa. Sochu Mistra Jana Husa zhotovil sochař Cyril Jurečka z Chocně a byla odhalena 25.srpna 1912 při slavnosti. Plastika je zhotovená z jemnozrnného žlutého pískovce cca 5 m vysoká. Figura stojí na soklu z lomového kamene s nápisem „Za pravdu dal život“. Socha Mistra Jana Husa, byla rozhodnutím Ministertva kultury ČR ze dne 27.2.2004 prohlášena za kulturní památku.
 Památník V.J. Klofáče

Památník V.J.Klofáče

Památník se nachází v areálu tvrziště „Na Valech“. Sousední objekt vpravo.
Z důvodu rekonstrukce zábradlí je třeba použít vchod od rybníka (z hlavní silnice doleva okolo rybníka vejít bránou).Tvrziště je kulturní památkou, která zahrnuje myslivnu čp. 68, Klofáčovu vilu čp. 93, valy, příkop, sklepení a altán. Památník V.J.Klofáče je umístěn v myslivně čp. 68. Byl otevřen 20.září 1997. Bylo tím připomenuto 100.výročí strany, kterou v roce 1897 V.Klofáč založil, ale i myšlenky, které před 100 lety pomohly českému národu k získání samostatnosti
a demokracie. Památník dokumentuje český politický život první poloviny minulého století a život významného politika, Václava Klofáče, prvního ministra národní obrany Československé republiky (r.1918) a senátora. Václav Klofáč je významnou osobností obce. Často v Dobříkově pobýval
i s rodinou, snažil se tuto „svou“ obec zvelebit a přispět k jejímu rozkvětu. Na otevření se podílel Klub Dr. Milady Horákové, paní Milena Kolářová, vnučka pana senátora a Obecní úřad v Dobříkově. Památník i areál tvrziště je otevřen po dohodě v sezóně i mimo ní.

Prohlídku je možné dohodnout na níže uvedených kontaktech:

NA MÍSTĚ:
Václav Uher, Jana Uhrová, Milena Kolářová
Dobříkov čp. 93,
tel.: 465 481 294
mobil: 604 863 787

OBECNÍ ÚŘAD DOBŘÍKOV
Dobříkov 29, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 481 273
e-mail: obec@dobrikov.cz
web: www.dobrikov.cz
 Klofáčova vila

Václav Klofáč - osobnost obce (21.1.1868, Německý Brod – 10.7.1942, Praha)

Klofáčova vila

Filosofickou fakultu nedostudoval a začínal jako redaktor Národních listů, což může být v jeho době považováno za dobrou přípravu budoucího politika, kterým se následně opravdu stal. Výrazně se projevil již v roce 1897, jako zakladatel
a předseda České strany národně sociální. V letech 1897 – 1918 zasedal za tuto stranu v říšské radě ve Vídni, kde se věnoval obecně záležitostem armádním
a zahraničně politickým. Téměř ihned na začátku první světové války , kdy byla říšská rada dočasně rozpuštěna, byl uvězněn a svobodu mu přinesla až všeobecná amnestie po nástupu císaře Karla na trůn. Patřil mezi „muže 28.října“ a jeho podíl na vzniku samostatného Československa je nepominutelný. V roce 1918 se stal prvním ministrem národní obrany Československé republiky (do roku 1920). Pak až do roku 1938 zastával funkci místopředsedy senátu. V našem regionu se objevil jako kandidát ve volbách již před rokem 1918 a zůstal mu v tomto směru věrný. Později se usídlil i s rodinou v Dobříkově, který vzal za „svůj“. Snažil se tuto „svou“ obec zvelebit a přispět k jejímu rozkvětu.
 


Dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi

Lidová dřevěná stavba s věží a střechou krytou šindelem byla postavena v roce 1679 ve Velké Kopani na Zakarpatské Ukrajině (dříve Podkarpatská Rus) asi 10 km severovýchodně od Vinogradova, dříve Sevljuše. V roce 1857 byl prodán do vesnice Cholmovec (jižně od Vinogradova u hranic s Rumunskem) za 255 zlatých. V té době sloužil ve Velké Kopani pop Andrej Popovič (1855 – 1893). Začátkem dvacátých let 20. stol. se stav kostela výrazně zhoršil, došlo k částečnému rozebrání oltářního srubu a o něco později i jehlancovité střechy.  V polovině dvacátých let byly do kostela převezeny ikony z rozebraného dřevěného kostelíka v Trosinku. (asi 10 km západně od Cholmovce).

Další podrobnosti naleznete v samostetné sekci Kostel

 

Prohlídku kostelíka je moľno dohodnout na níže uvedených kontaktech:

FARNÍ ÚŘAD CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Javornického 253, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 424 283; mobil: 776 665 132
e-mail: jiri.plhak@seznam.cz

OBECNÍ ÚŘAD DOBŘÍKOV
Dobříkov 29, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 481 273
e-mail: obec@dobrikov.cz
web: www.dobrikov.cz
 Památné stromy

Skupinu památných stromů v naąí obci tvoří 6 dubů letních o obvodu kmene okolo 400 cm, pravděpodobně vyznačujících někdejąí hranice pozemku tvrze na Valech a 1 solitérní lípa srdčitá
u altánu na Valech. Vyhláąeny 17.6.1996. 

Kontakty

Adresa:
Obecní úřad Dobříkov
Dobříkov 29
566 01 Vysoké Mýto

Spojení:
Telefon: 465 481 273
Mobil: 724 189 558
E-mail: obec@dobrikov.cz

IČO: 00278718

Úřední hodiny:
Pondělí: 8 –11 / 14 – 17
Středa: 8 –11 / 14 – 17

Meteo data

Úhrn srážek Dobříkov

Úhrn srážek Dobříkov

 

Stav hladiny Dobříkov

Stav hladiny Dobříkov

Povodňový plán

Povodňový plán obce Dobříkov

Mapka

Mapa

Datová schránka


 

Dne 1. 11. 2009 byl spuštěn Informačních systém datových schránek (ISDS) do ostrého provozu. Stalo se tak podle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a následujících vyhlášek.


VSTUP do aplikace ISDS

CzechPoint

Počasí
Optimalizace

Tento portál je optimalizován pro Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera a IE 7 a vyšší.Zobrazuje-li se webový portál nekorektně a používáte IE 6, aktualizujte prosím Váš prohlížeč.

Facebook